Referencie

 • Bábkoherecká fakulta VŠMU, ul.Svoradova, Bratislava, realizačný projekt
 • Faurecia, výrobný závod Hlohovec, Zodpovedný projektant architektúry
 • Polyfunkčný objekt Obchodná ul. 2, Bratislava, stavebné povolenie
 • Slovakofarma Hlohovec, administratívna budova, Nám.SNP 6, Bratislava, zodp.projektant, realizačný projekt
 • Karpatská perla Šenkvice, prezentačný objekt, realizačný projekt
 • Billa Martin, realizačný projekt
 • Billa centrála Bajkalská ul. Bratislava, stavebné povolenie
 • Tunel Sitina, Bratislava, tendrová dokumentácia
 • Tower Malacky, Objekty – Lisovňa, Zvarovňa, stavebné povolenie + realizačný projekt
 • Podniková predajňa St.Nicolaus, Liptovský Mikuláš a Hlohovec, stavebné povolnie + realizačný projekt
 • Obecný úrad Záhorská Bystrica, stavebné povolenie + realizačný projekt
 • Obecný úrad Zohor, stavebné povolenie + realizačný projekt
 • Mliekospol Nové Zámky, mliekareň, stavebné povolenie + realizačný projekt
 • Námestie rodiny Záhorská Bystrica, stavebné povolenie + realizačný projekt
 • Rekonštrukcia objektu Štefánikova 8, Bratislava, stavebné povolenie + realizačný projekt
 • rodinné domy, plynárne, administratívne budovy, nadstavby podkroví, rekonštrukcie, a mnohé iné…