Dolprojekt - história

Samostatná projekčná kancelária DOLPROJEKT vznikla v roku 1989. Zakladateľom a hlavným projektantom je Ing.Peter Dolhý. Inžiniersky titul získal na Stavebnej fakulte, Slovenská technická univerzita v Bratislave, zameranie inžinier pozemných stavieb, v roku 1980. Začiatky svojej projekčnej činnosti odštartoval ako projektant v Stavoprojekte prešov a neskôr ako samostatný projektant v Odborovej projekcii Mlyny a pekárne. V roku 1989 založil vlastnú projektovú kanceláriu DOLPROJEKT, ktorá úspešne pôsobí dodnes. V roku 2001 získal osvedčenie pod reg.č.2159 *A*1 , autorizovaný stavebný inžinier v odbore pozemné stavby kat.A1.

Služby projektovej kancelárie

Špecializujeme sa na projekty pozemných stavieb všetkých druhov a rozsahov. Zabezpečíme Vám kompletné vypracovanie projektu pre všetky typy pozemných stavieb. Zrealizujeme kompletnú projektovú dokumentáciu pre Vašu stavbu. Projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, a realizačný projekt. Spolupracujeme s významnými stavebnými firmami a architektmi. Obrátte sa na nás a neoľutujete.

Múdry nie je ten, kto vie všetko, ale ten, kto vie, čo je treba.

Aisópos Ezop