Cenník

Každá cena projektu sa určuje samostatne podľa rozsahu a náročnosti projektu. Cena sa určuje podľa cenníka projektových prác, buď hodinovou sadzbou alebo percentuálne v závislosti od nákladov na stavbu. Pokiaľ máte záujem o cenovú ponuku pre Váš projekt, prosím neváhajte nás kontaktovať.

  • Hodinová sadzba : 15 - 20 €/hod.
  • Podľa náročnosti a rozsahu stavby : 3 - 10% z nákladu stavby

Dobrá povesť je lepšia než peniaze.

Latinské príslovie